Tác giả: Autorot

Cách chụp ảnh màn hình Oppo

Khi sử dụng điện thoại, thông thường chúng ta sẽ cần chụp lại các thông tin cần thiết và lưu trong thư viện ảnh. Vậy làm sao để chụp …