Hướng dẫn check MD5, SHA1 bằng HashCalc

21/10/2022

Hướng dẫn check mã MD5 và SHA1 bằng HashCalc

Bước 1: Cài đặt phần mềm

Download HashCalc:

Sau khi tải HashCalc thì bạn hãy giải nén nó ra. Sau đó, chạy tệp cài đặt.

Chọn Next.

 

Tích vào ô I Agree và chọn Next.

 

Chọn Next.

 

Tiếp tục chọn Next.

 

Chọn Next.

 

Bấm Install để bắt đầu cài đặt.

 

Bỏ tùy chọn View the README file và chọn Finish.

Bước 2: Check mã MD5 và SHA1

Nhấp vào dấu 3 chấm và trỏ lên file mà bạn muốn kiểm tra, ví dụ như file Ghost Win 7 chẳng hạn.

Tích chọn vào ô MD5, SHA1 hoặc một mã khác mà bạn muốn kiểm tra, bạn có thể tích chọn nhiều mã cũng được.

Bấm Calculate, phần mềm sẽ hiển thị các dãy mã tương ứng. Bạn có thể nhìn thấy ở hình bên dưới.

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments